Życiorys

PRZYKŁADOWY ŻYCIORYS

STAŁE ELEMENTY ŻYCIORYSU:

1. Data i miejsce urodzenia.
2. Imiona rodziców (z nazwiskiem rodowym matki i nazwiskiem ojca, jeśli jest inne od nazwiska autora życiorysu).
3. Zawód i miejsce pracy rodziców.
4. Informacje o rodzeństwie.
5. Przebieg nauki (z datami) – ewentualne osiągnięcia.
6. Historia pracy zawodowej – także informacja o nagrodach, wyróżnieniach.
7. Informacje o stanie rodzinnym.
8. Stosunek do służby wojskowej (mężczyźni)
9. Zainteresowania, umiejętności.

WYGLĄD GRAFICZNY ŻYCIORYSU:

Dane
piszącego
życiorys

ŻYCIORYS

- informacje urzędowe
o sobie i rodzinie

- przebieg nauki

- przebieg pracy
zawodowej

- umiejętności, zainteresowania,
nagrody

miejscowość i data

własnoręczny podpis

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License