Zaproszenie

ZAPROSZENIE - ELEMENTY SKŁADOWE:

1. Skonwencjonalizowane słownictwo: np. Miło mi / nam zaprosić…
Mam zaszczyt zaprosić…
2. Zawarcie informacji dotyczących:
-Odbiorcy (kogo zapraszamy?)
-Terminu – dzień, miesiąc, godz. (kiedy odbędzie się uroczystość?)
-Miejsca (gdzie zapraszamy?)
-Rodzaju uroczystości (na co zapraszamy?)
-Nadawcy (kto zaprasza?)
3. Skonwencjonalizowane słownictwo:
Byłoby mi miło, gdyby przyjęli Państwo moje zaproszenie…
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu…

O CZYM PAMIĘTAĆ?
-O odpowiednim układzie graficznym (nagłówek, akapity, wyróżnienia, podpis)
-Pisowni rzeczowników: Pana, Panią…
-Odpowiedniej składni (zdania krótkie, zachowanie zwięzłości i rzeczowości wypowiedzi)
-Jednolitym stylu wypowiedzi (zaproszenia oficjalne i nieoficjalne)

WZÓR:

ZAPROSZENIE

Miło mi zaprosić Szanownych Państwa Ewę i Jana Kowalskich na małe przyjęcie z okazji moich trzynastych urodzin, które odbędzie się 14 maja 2001 roku o godzinie 17.00 u mnie w domu.
Sprawiliby mi Państwo ogromną przyjemność, dołączając do grona świętujących za mną osób.

Martyna Zawadzka

PRZYKŁADY TEMATÓW:
Napisz zaproszenie na…
1.Spotkanie z pracownikiem muzeum etnograficznego, który opowie i tradycjach i zwyczajach świątecznych.
2.Spotkanie z organizatorami wyprawy szlakiem zabytkowych karczm i gościńców.
3.Mecz sportowy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License