Wisława Szymborska: Niektórzy lubią poezję

fragm. odczytu Poeta i świat wygłoszonego przez Szymborską w Sztokholmie w 1996r. podczas ceremonii wręczania poetce literackiej Nagrody Nobla:

"Dzisiejszy poeta jest sceptyczny i podejrzliwy nawet - a może przede wszystkim - wobec samego siebie. Z niechęcią oświadcza publicznie, że jest poetą - jakby się tego trochę wstydził (…). W różnych ankietach czy rozmowach z przypadkowymi ludźmi, kiedy poecie już koniecznie wypada określić swoje zajęcie, podaje on ogólnikowe "literat" albo wymienia nazwę dodatkowo wykonywanej pracy. Wiadomość, że mają do czynienia z poetą przyjmowana jest przez urzędników czy współpasażerów autobusu z lekkim niedowierzaniem i zaniepokojeniem".

KOMPOZYCJA - Słownik języka polskiego:

kompozycja
1. «budowa utworu literackiego, muzycznego itp.; też: układ elementów tworzących jakąkolwiek estetyczną całość»
2. «utwór lub jakakolwiek całość, w których poszczególne elementy są rozmieszczone i uporządkowane w określony sposób»
3. «sztuka komponowania utworów muzycznych»
4. «w średniowiecznym prawie karnym: okup uiszczony przez sprawcę przestępstwa w celu uchronienia się przed krwawą zemstą»
• kompozycyjny • kompozycyjnie1

LUBIĆ - Słownik języka polskiego:

lubić
1. «czuć do kogoś sympatię»
2. «znajdować w czymś przyjemność»
3. «o roślinach, zwierzętach, rzeczach: wymagać, potrzebować czegoś»
4. mieć w czymś upodobanie, być do kogoś, czegoś przywiązanym

POEZJA - Słownik języka polskiego:

poezja
1. «ogół utworów literackich pisanych wierszem»
2. «poetycki nastrój, romantyczny urok czegoś»
3. utwory literackie, których domenę tematyczną stanowią wewnętrzne przeżycia, doznania, emocje i przekonania podmiotu lirycznego

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License