Spis lektur kl I

Biblia: Księga Rodzaju (opis stworzenia świata i ludzkości), NT: Przypowieść o siewcy
Mitologia: mit o Tezeuszu, fragm. Odysei Homera
Jan Kochanowski: Fraszki
A. Mickiewicz: Bajki
A. Fredro: Zemsta
A. Mickiewicz: Świtezianka, Lilije
A. Mickiewicz: Dziady cz.II
K. Dickens: Opowieść wigilijna
I. Krasicki: Święta miłości kochanej ojczyzny
J. Wybicki: Pieśń Legionów polskich we Włoszech
H. Sienkiewicz: Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
Pieśń o Rolandzie
H. Sienkiewicz: Krzyżacy
wybrana powieść przygodowa
wybrany komiks
poezja polska XX w.: M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, W. Szymborskiej, K. Wierzyńskiego, Z. Herberta, J. Twardowskiego, A. Zagajewskiego

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License