Skróty

Rozszyfruj skróty w adresach:

Sz.P.
Dr. Jan Sochacki
al. Piłsudskiego 7 m. 2
Sulejów n. Pilicą


Kol.
Agata Stępien
ul. Leśna nr 16 m.8
Marki k. Warszawy


IRENA ROMANIAK
dyr. ds. ekonomicznych
kop. "Pokój" w Rudzie Śl.


płk Robert Oliwa


st. insp. Adam Kurek


mgr Ewa Długosz


Łukasz Zioło
lek. med.


dr Janina Lis


Zaobserwuj jak zostały skrócone wyrazy - po których skrótach stawia się kropkę, po których nie?

mgr
dr
płk
lek. med.
st. insp.
dyr.

ZASADA:

………………
…………………..

odwołując się do poznanej zasady pisowni skrótów, zapisz je w poprawnej formie (z kropką lub bez kropki):

profesor (prof)
major (mjr)
numer (nr)
według (wg)
ulica (ul)
arcybiskup (abp)
strona (s)


Dlaczego poniżej zapisano skróty nie przestrzegając zasad stawiania kropki?

- Przepraszam, czy zna pan dr. Pawła Zawadzkiego? - Nie, ale pracuję z jego żoną, dr Zofią Zawadzką.
- Moje dziecko ma ciągłe kłopoty z gardłem. Znam dobrego laryngologa, dra Stefana Kowalskiego. Podam ci jego nr telefonu.


przyjrzyj się skrótom nazw wielowyrazowych. Jaka jest zasada stawiania kropki?:

tj. - to jest
n.e. - nasza era
cdn. - ciąg dalszy nastąpi
c.o. - centralne ogrzewanie

ZASADA
……………..
…………………..

Wstaw kropki w odpowiednie miejsce skrótów:
ciąg dalszy nastąpi (cdn)
bieżącego roku (br)
do spraw (ds)
tak zwany (tzw)
i tak dalej (itd)
i tym podobne (itp)
wyżej wymienione (ww)
curriculum vitae (cv)
pełniący obowiązki (po)
(spółka) z ograniczoną odpowiedzialnością (zoo)
bez uwag (bu)
kulturalno -oświatowy (ko)


WYJĄTKI
nie stawia się kropki po skrótach nazw jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek monetarnych. Piszemy:

kg
m
gr

l

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License