Recenzja

RECENZJA jest to omówienie treści książki, wystawy, spektaklu, koncertu, filmu połączone z jego krytyczną analizą lub oceną, ogłoszone w czasopiśmie, telewizji lub radiu.
Pełni funkcję informacyjną, wartościującą, nakłaniającą lub zniechęcającą

Wygląd graficzny i treść recenzji
1. TYTUŁ
W roli tytułu może wystąpić:

 • Cytat (z podaniem autora słów)

np. "Zagrajcie mi to pięknie" (Andrzej Wajda)

 • Związek frazeologiczny lub przysłowie

np. Jak pies z kotem- refleksje po lekturze "Zemsta" A.Fredry

 • Twoje osobiste wrażenia

np. Moja wizyta w Soplicowie- recenzja filmu "Pan Tadeusz"

2. CZĘŚĆ INFORMACYJA

 • Czas i miejsce projekcji filmu (zdanie wprowadzające)
 • Określenie problematyki utworu (o czym opowiada, jaki jest gatunek utworu, czy to jest utwór od dawna oczekiwany)
 • Podanie tytułu i nazwisk autorów dzieła (krótka informacja o reżyserze, obsadzie itp.)

3. CZĘŚĆ KRYTYCZNA (przedstawiamy własną opinię popierając ją argumentami)

 • Ocena gry aktorów (możesz wybrać najlepszą postać i skontrastować ją z aktorem, którego gra nie spodobała Ci się; warto również zwrócić uwagę na postacie drugoplanowe i epizodyczne; pamiętaj też, że trudno wzbudzić sympatię widzów, grając mordercę lub wampira)
 • Ocena pozostałych elementów filmu (akcji, scenariusza, muzyki itd.)
 • Porównanie filmu z dziełem literackim (czy film jest wierny wobec pierwowzoru czy odbiega od niego, wzbogacił dzieło literackie czy je zubożył, zachęcił Cię do przeczytania czy wręcz odwrotnie).

4.CZĘŚĆ OCENIAJĄCA (Twoja ocena utworu- podsumowanie)

 • Czy omawiany utwór jest oryginalny, warty zapamiętanie?
 • Dla kogo jest przeznaczony utwór? Komu byś go polecił? Dlaczego?
 • Czy chciałbyś zapoznać się z pozostałą twórczością tego autora/reżysera?
 • Co wywarło na Tobie największe wrażenie? Czego na pewno nie zapomnisz?
 • Czy jest jakiś element utworu, z którym na pewno się nie zgadzasz? Co chciałbyś w nim zmienić?
 • Czy może jesteś rozczarowany filmem? Dlaczego?

CZĘŚĆ INFORMACYJNA MOŻE PRZEPLATAĆ SIĘ Z CZĘŚCIĄ KRYTYCZNA!

Czego w recenzji nie powinno zabraknąć?

- Zdań wartościujących. Masz prawo do własnego zdania, ale uważaj aby się nie ośmieszyć.

- Argumentów potwierdzających własne zdanie.

- Podkreśleń, że to subiektywna opinia piszącego ( moim zdaniem.., uważam, że.. etc.)

- Szerszego spojrzenia na omawiane dzieło - umiejscowienia go w kontekście całego dorobku reżysera, malarza czy pisarza, konkretnego nurtu, dzieł o podobnej tematyce, podobnym stylu, atmosferze epoki, w jakiej powstał itp.

- Odwołań do innych recenzentów.

tworzywo teatralne

Teatr Cracovia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License