Realizm

Realizm - pojęcie wieloznaczne, kierunek w literaturze, kinematografii, sztukach plastycznych i architekturze,postawa, która opierając się na doświadczeniu i rozumowaniu, charakteryzuje się obiektywną oceną rzeczywistości, liczeniem się z faktami w działaniu, powziętych celach, poglądach, zmieniające sens w zależności od kontekstu. Nie miał być stylem, ale metodą twórczą. Ogólnie jest to silna wiara w obiektywne istnienie zewnętrznego świata w formie zgodnej z tym, jaki przedstawia się on ludzkim zmysłom i rozumowi.Realizm posługuje się ogólnie przyjętymi w danej epoce normami etyki, estetyki i tzw. zdrowego rozsądku, stosując motywację społeczno-psychologiczną. Dzieło sztuki powinno posiadać realistyczną formę oraz treść socjalistyczną

Wyróżnia się:

-Realizm w sztuce; kierunek zakładał wierne i bezpośrednie odtwarzanie wyłącznie rzeczywistości postrzeganej zmysłowo. Program realizmu rewidował i kwestionował wielowiekowe, utrwalone przez akademizm ideały i kanony artystyczne: odrzucał piękno na rzecz prawdy, idealizację na rzecz wiernego odtwarzania rzeczywistości, także przypadkowej i bezładnej.

-Realizm w literaturze; kierunek szczególnie w prozie, który ukształtował się niemal ostatecznie we wszystkich literaturach europejskich od ok. połowy XIX w.
istniejące od stuleci tendencje stawiające sobie jako cel przedstawienie życia codziennego jednostek i społeczeństw w perspektywie przemian historycznych, z uwzględnieniem obiektywnych praw rządzących rzeczywistością i jej rozwojem.

Przykłady obrazów realizmu:
realizm_s.jpg millet.jpg Zydowka_z_cytrynami.jpg 28_edward%2520burne%2520-%2520jones,%2520portret%2520j.paderewskiego.jpg realismus340.jpeg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License