Pytanie Retoryczne

Pytanie retoryczne - jedna z figur retorycznych i stylistycznych, polegająca na wprowadzeniu pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi. Pytanie retoryczne ma angażować odbiorcę i przykuwać jego uwagę.

Na przykład:

„Coś ty Atenom zrobił Sokratesie,
Że ci ze złota statuę lud niesie,
Otruwszy pierwej?…”.

C. K. Norwid „Coś ty Atenom zrobił Sokratesie”

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License