Powtórzenie

Powtórzenie
dwukrotne lub wielokrotne wystąpienie tego samego elementu językowego w obrębie określonego odcinka wypowiedzi.
P. są bardzo ważnym sposobem organizowania mowy. Występują w prozie użytkowej i literackiej, ale szczególne znaczenie zyskują w poezji.
Dotyczyć mogą wszelkich elementów językowych zarówno prostych jak i złożonych.

Przykład: "Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License