Powieść historyczna

rodzaje i gatunki literackie

POWIEŚĆ HISTORYCZNA - obszerny utwór prozatorski, realistyczny, którego fabuła opiera się na faktach historycznych, a autor korzystał z wielu źródeł historycznych: dokumentów, pamiętników, opracowań naukowych i innych. Obok wydarzeń i postaci historycznych występują wydarzenia i postaci fikcyjne. Akcja utworu toczy się w przeszłości historycznie zamkniętej Ukazuje szerokie tło historyczne, a jej język wystylizowany jest na język minionej epoki. narrator p.h. jest zazwyczaj 3-osobowy, stoi na zewnątrz świata przedstawionego (nie jest postacią utworu), jest wszechwiedzący i obiektywny.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License