Porównanie

Porównanie
uwydatnienie jakichś właściwości opisywanego zjawiska przez wskazanie na jego podobieństwo do innego zjawiska. P. jest dwuczłonową konstrukcją połączoną za pomocą wyrażeń:

  • jak,
  • jako,
  • jak gdyby,
  • na kształt,
  • podobny,
  • niby.

Obydwa człony odznaczają się przy tym wspólną cechą semantyczną, motywującą p. i stanowiące jego logiczną podstawę. W wyniku p. zjawisko, o którym mowa zostaje zinterpretowane poprzez pryzmat zjawiska, z którym je zestawiono.
Przykłady:

„Gniew Boży/ Jak powódź niewstrzymana wokoło się sroży" (J.B. Zaleski „Przechadzka poza Rzymem”)

lub prościej:
zestawienie rzeczy, pojęć, zjawisk na podstawie jakiegoś ich podobieństwa

Ja tylko opuszczam ramiona
Jak ci, co sto mil uszli,
By słuchać samej siebie
Jak ciemnej, ciężkiej muszli…

PORÓWNANIE SKŁADA SIĘ ZAWSZE Z DWÓCH CZŁONÓW (CZĘŚCI)!!!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License