Podanie

Podanie - pismo urzędowe, którego treścią jest prośba, żądanie, odwołanie lub zażalenie w postępowaniu administracyjnym. Jest formą wypowiedzi mającą stałą formę językową i kompozycyjną.

podanie_praca.jpg

Jak pisać podanie?

- W lewym górnym rogu wpisujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.

- W prawym górnym rogu piszemy miejscowość i datę (dzień, miesiąc, rok) złożenia podania.

- Po prawej stronie, pod danymi osobowymi i datą złożenia podania, piszemy, do kogo jest skierowane to podanie.

- Następnie na środku piszemy wielkimi literami: PODANIE.

- Pod tym napisem powinna się znaleźć treść podania. Najpierw piszemy jasno i zwięźle, o co prosimy w podaniu. Następnie wyjaśniamy, dlaczego chcemy uzyskać daną rzecz lub dlaczego dana sprawa powinna zakończyć się tak, jak o to prosimy w podaniu.

- Pod treścią podania, na dole po prawej stronie, piszemy zwrot grzecznościowy, np. z poważaniem albo z wyrazami szacunku, a pod nim umieszczamy czytelny podpis.

- Jeżeli do podania chcemy dołączyć jakieś inne dokumenty, to musimy poniżej podpisu po lewej stronie napisać "Załączniki" i wypisać je w punktach.

Złożenie podania wszczyna postępowanie, jeśli wniosła je osoba, która ma obowiązek takie pismo wystosować lub ma w tym interes prawny.

Forma podania nie ma znaczenia. Urzędnicy powinni z taką samą powagą i starannością traktować podanie złożone osobiście, list polecony czy e-mail.

więcej na: http://www.studia.korba.pl/podania/1,7844,89,art.html

PRZYKŁAD
podanie.gif

więcej na: http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2720/idc/1/

CHARAKTERYSTYCZNE SŁOWNICTWO:

NAGŁÓWEK:
Do Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego
im. …
w…

lub

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego
im. …
w…

lub

Szanowny Pan
mgr Jan Kowalski
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. …
w…

PIERWSZY AKAPIT:
Proszę o…
Uprzejmie proszę o…
Zwracam się z uprzejmą prośbą o …

UZASADNIENIE -KOLEJNY AKAPIT:
Prośbę swoją (swą) uzasadniam tym, że…
Prośbę swą motywuję…
W uzasadnieniu mojej prośby chciałbym nadmienić (dodać, wyjaśnić), że…
Uzasadniając moją prośbę, przedstawiam następujące okoliczności (fakty)…

ZAKOŃCZENIE - OSTATNI AKAPIT:
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.
Mam nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

PRZED PODPISEM:
Łączę wyrazy szacunku.
Z poważaniem
Z wyrazami szacunku

Ćwiczenie 1

Wskaż usterki w podanych przykładach podań. Dokonaj korekty i zapisz je w poprawny sposób:

Proszę o przyjęcie mnie do Technikum Browarniczego. Mam zainteresowania chemią i biologią, więc w technikum dałbym sobie radę. Na nauce w tej szkole bardzo mi zależy, bo już chodził do niej mój dziadek i ojciec, który obecnie pracuje w laboratorium Zakładów Browarniczych.

Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu karty rowerowej. Chodzi o to, że mi ją gdzieś skradziono albo ją zgubiłem dwa tygodnie temu, a bez niej nie mogę się poruszać na rowerze. Zaznaczam, że rower jest moim niezbędnym środkiem lokomocji, którym mogę dostać się do gimnazjum, które jest oddalone o ponad 3 km od mojego miejsca zamieszkania.

PRZYKŁADOWE POLECENIA (NAPISZ PODANIE…)

1. Wyobraź sobie, ze wraz ze swoją drużyną SKS wyjeżdżasz na ważny mecz do innego miasta. Napisz podanie do dyrektora szkoły, w którym poprosisz o dofinansowanie strojów sportowych.

2. Nie satysfakcjonuje cię ocena z jakiegoś przedmiotu wystawiona przez nauczyciela. Chcesz zdawać egzamin komisyjny. Napisz odpowiednie podanie. Zastanów się nad jego adresatem.

3. Wyobraź sobie, ze twoja klasa przygotowuje inscenizację "Romea i Julii" W. Szekspira. Napisz podanie do dyrekcji wybranego teatru z prośbą o wypożyczenie kostiumów dla odtwórców pięciu dowolnych postaci. Wymień imiona tych bohaterów.

4. Napisz podanie do wybranej wróżki o spełnienie Twoich marzeń.

5. W imieniu Maćka Łańki napisz podanie do dyrektora kombinatu w Gdańsku, w którym rzekomo pracować miał jego ojciec.

6. Napisz podanie do nauczyciela z prośbą o przeniesienie sprawdzianu.

7. Napisz podanie do dyrektora w sprawie zniesienia mundurków.

JAKI BOHATER LITERACKI, DO KOGO I W JAKIEJ SPRAWIE MÓGŁBY NAPISAĆ PODANIE?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License