Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy
100_1426.JPGschemat_pisownia_NIE_przymiotniki_i_przyslowki.gif

Ćwiczenie 1

Uzupełnij luki w podanych niżej przysłowiach wyrazem nie pisanym łącznie lub rozdzielnie.

Żeby kózka ………. skakała, to by nóżki ……… złamała.

Powiedziały jaskółki, że ……… dobre są spółki.

……… ma dymu bez ognia.

……… czyń drugiemu, co tobie ……… miłe.

……… szczęścia chodzą po ludziach.

Zgoda buduje, ……… zgoda rujnuje.

Kto pyta, ……… błądzi.

Z pustego i Salomon ……… naleje.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License