Peryfraza

Peryfraza lub też omówienie jest to środek stylistyczny mający na celu zastąpienie nazwy osoby rzeczy lub zjawiska przez jego opisanie w taki sposób, aby każdy mógł domyślić się co autor omówienia miał na myśli. Służyła ona też eliminacji zwrotów pospolitych lub wulgarnych z wypowiedzi.

Przykład peryfrazy:

człowiek głupi = człowiek mało rozumny
coś śmierdzi = coś brzydko pachnie
śmierć = wieczny sen

Przykładowe zastosowanie peryfrazy przez poetę:

Drugi stambulskie oddycha gorycze
Lub pije chińskich ziół ciągnione treści.

Stambulskie gorycze = tytoń
chińskich ziół ciągnione treści = herbata

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License