Partykuła

LICZY NOŻE NIECHBY NIE!

60.jpg
noze_1.gif
nie.png

PARTYKUŁA

to część mowy nieodmienna i niesamodzielna. Funkcja jej polega na wzmacnianiu lub modyfikowaniu znaczenia wyrazu i wypowiedzenia. Charakteryzuje też stosunek mówiącego do wypowiadanej treści.

partykula.gif
żródło1

ZNAJDŹ RÓŻNICE MIĘDZY ZDANIAMI:

Chodź do mnie.
Chodź no do mnie.


Wczoraj była kartkówka z fizyki.
Czy wczoraj była kartkówka z fizyki?


Pójdę z wami do kina.
Nie pójdę z wami do kina.


Zbyszek odda mi tę książkę.
Niech Zbyszek odda mi tę książkę.


Ala poszła do kina.
Ala poszłaby do kina.


Partykuły również modyfikują sens wypowiedzi dodając odautorski komentarz: pomagają wyrazić przypuszczenie lub pewność, np.:

Pójdę na labę.
Może pójdę na labę.
Bez wątpienia pójdę na labę.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License