Opis Sytuacji

Opis sytuacji- przedstawienie zespołu okoliczności, w których ktoś się znajduje lub w jakich ma miejsce jakieś zdarzenie.Okoliczności te zachodzą w tej samej lub prawie tej samej chwili. Narrator zajmuje pozycję obserwatora i przedstawia to ,co się wokół niego dzieje.Przekazuje też informacje o wyglądzie osób, przedmiotów i otoczenia- stanowią one tło dziania się.

Treść:

  • Obecność elementów dynamicznych- ,,dziania się" i statycznych - tła, scenerii itd.
  • Zachowanie jedności miejsca i czasu ( okoliczności zdarzenia zachodzą w tym samym miejscu i w tej samej chwili- lub prawie tej samej chwili)

Kompozycja:

  • Wprowadzenie
  • Przedstawienie zdarzenia głównego
  • Przedstawienie zdarzeń towarzyszących
  • Zakończenie

Język:

> Podkreślenie dynamiczności akcji przez zastosowanie: czasowników oznaczających czynności, rzeczowników oznaczających czynności i imiesłowów przymiotnikowych czynnych.
> Podkreślenie dynamiczności akcji przez zastosowanie czasu teraźniejszego.
> Stosowanie słownictwa oznaczającego stosunki przestrzenne i czasowe (okoliczników miejsca, czasu, sposobu i przyczyny)
> Stosowanie przy prezentacji elementów tła środków językowych charakterystycznych dla opisu krajobrazu.
> Urozmaicenie warstwy językowej przez wprowadzenie wyrażeń o charakterze przenośnym i porównawczym.
> Zastosowanie ( w celu osiągnięcia jedności miejsca i czasu) zdań pojedynczych ,złożonych współrzędnie (łącznie), imiesłowowych równoważników zdań.
> Urozmaicenie składniowe wypowiedzi, (stosowanie na przemian wypowiedzi krótkich i długich ,zdań i równoważników, zdań pytających i wykrzyknikowych.

PRZYKŁADOWY TEKST

Poniedziałek. Lekcja polskiego. Za oknami pogodny, słoneczny poranek. Promienie słońca przenikają przez białe firanki, padając na ławki i ułożone na nich zeszyty, książki, piórniki. Wśród uczniów klasy 2a daje się zauważyć szczególne podniecenie. Dlaczego?!

Oto ich kolega Józek, składa dziś głowę na ołtarzu nauki. Wygląda jak siedem nieszczęść. Stoi przy tablicy, nie mogąc udzielić odpowiedzi na proste pytanie. Wyraźnie widać, że jest nieprzygotowany do lekcji. Milczy jak ryba. Nerwowo zaciska i wyłamuje palce, aż słychać grzechot chrząstek. Patrzy w sufit, jakby z stamtąd mógł zaczerpnąć natchnienia i rozgląda się po sali, rozpaczliwie szukając ratunku. Wzrok chłopca wyraża nieme błaganie o litość.

Sprawca tragedii Józka-nauczyciel-jest wyraźnie zdegustowany. Prawdopodobnie ma względem nieszczęśnika straszliwy zamiar. Zabawia się chińskim piórem, stukając nim o blat lakierowanego stolika. Wzrokiem bazyliszka spogląda na klasę, w której słuchać gwar i szum. Nie są one bez przyczyny.

Niektórzy z uczniów starają się podpowiadać będącemu w opresji koledze. Jego wrogowie złośliwie się uśmiechają-na ich twarzach maluje się błogi zadowolenie. Siedzący dalej Jacek gorączkowo odpisuje teraz od Marka pracę domową z matematyki. W rzędzie od okna Beata z Karoliną rozmawiają o wczorajszym filmie. Wyrażane szeptem komentarze urozmaicają częste achy! i ochy!. Rozmowa panienek jest tak absorbująca, że nawet nie zwracają uwagi na kolegów siedzących za nimi i grających z zapałem w karty. To poker! Twarze graczy rozpalone! Drżące z podniecenia przy rozdawaniu kart ręce! Grę obserwuje Marcin, który jednocześnie łapczywie dokańcza swoje drugie śniadania. Bardziej wrażliwi sąsiedzi kręcą nosami, czując ostry zapach wiejskiej kiełbasy, której producent zapewnię nie żałował czosnku. Uczeń przez chwilę wyraźnie krztusił się-nie wiadomo tylko, czy dlatego, że nie ma czym przepić, czy z emocji. Tych z kolei nie brakuje w rzędzie od ściany, tam bowiem Wojtek z satysfakcją kuję Anetę szpileczką, chcąc usłyszeć przyjemne dla ucha, bolesne au!. Jeden tylko Andrzej nie jest w ogóle zainteresowany tym, co się dzieje w klasie. Spogląda z obojętnością na wiszące na ścianie duże portrety pisarzy. Wydaje się, że wybitni ludzie pióra patrzą surowym wzrokiem na Józka, którzy otrzymują jedynkę.

Na twarzy chłopca wykwitają ze wstydu purpurowe rumieńce. W oczach pojawiają się krokodylowy łzy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License