Opis obrazu

Pytania pomocnicze do redakcji opisu obrazu:

NA WSTĘPIE…

  • Kim był artysta, w jakim okresie tworzył, czy znasz genezę utworu
  • Jaką technikę zastosował artysta, jaki jest kształt i wymiary obrazu
  • Jaki jest temat obrazu (zestawienie obrazu z tytułem), zakwalifikuj obraz do konkretnego rodzaju, czy temat jest ciekawy, co cię w nim zainteresowało

W ROZWINIĘCIU…

  • Czy płaszczyznę obrazu można podzielić na części (plany) - jaka jest kompozycja obrazu (PIERWSZY PLAN, DRUGI PLAN, TŁO)
  • Jakie postaci w nim występują, jaką rolę odgrywają, czym się zajmują, jak wyglądają (ich dynamika, ruch, gesty, mimika twarzy, ubiór) - OPIS + INTERPRETACJA
  • Jaka jest kolorystyka obrazu (spróbuj nazwać te kolory), jaki jest nastrój obrazu

NA ZAKOŃCZENIE…

  • Czy obraz ci się podoba, jakie mogło być jego przeznaczenie, co stanowi o jego wartości -TWOJE WRAŻENIA

CHARAKTERYSTYCZNE SŁOWNICTWO:

na pierwszym planie, na drugim planie, drugi plan stanowią, w tle w prawym górnym rogu, u dołu na górze itd.
rzeczowniki, które określą osoby i rzeczy widoczne na obrazie
przyimki, określające zależności między poszczególnymi elementami obrazu
przymiotniki, które określą elementy wzrokowe (kształt, kolor, rozmiar)

obraz Kuszenie

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License