Oksymoron

Najpierw przeczytaj poniższy tekst i spróbuj odnaleźć w nim "dziwny" epitet:

co będzie
kiedy ręce
odpadną od wierszy

gdy w innych górach
będę pił suchą wodę

(Z. Herbert: Co będzie)

Epitet ten występuje oczywiście w zestawieniu słów: suchą wodę - wodę jaką? - zapytamy - suchą. Ale… woda przecież nie może być sucha, podobnie jak śnieg nie może być czarny, ogień zimny a noc biała. To przeczy naszym wiadomościom o świecie (nawet dziecko wie, ze śnieg jest biały, woda mokra a ogień gorący, prawda?) - i to jest właśnie oksymoron. Trochę jest on podobny do metafory, ale jest rodzajem epitetu.

Słownik terminów literackich o oksymoronie:

inaczej zwany epitetem sprzecznym - rodzaj epitetu, który pozostaje w sprzeczności z wyrazem określanym (więc z rzeczownikiem)

Przykłady oksymoronów:
- czarny śnieg
- sucha woda
- zimny ogień
- głośna cisza
- krwista zieleń

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License