Okolicznik

plansza

ĆWICZENIE 1

ZNAJDŹ OKOLICZNIKI W TEKŚCIE. NAZWIJ JE.

W zeszłym roku całą rodziną spędziliśmy wakacje we Włoszech na Wybrzeżu Lewatyńskim. Już sam dojazd był interesujący. Droga wiodła wśród skał i tuneli. Z lewej strony widać było morze. W Rapallo zjechaliśmy z autostrady. Wjechaliśmy do miasta. Via Aurelia prowadziła prościutko do Portofino. Portofino leży na końcu skalistego półwyspu wrzynającego się w morze. Z Portofino uroczą ścieżką wśród oliwnych gajów dojść można do następnej zatoczki.

ĆWICZENIE 2

UZUPEŁNIJ PONIŻSZE ZDANIA WYRAZAMI I WYRAŻENIAMI W FUNKCJI OKOLICZNIKA CELU, PRZYCZYNY, WARUNKU, PRZYZWOLENIA:

Wszedłem do apteki (po co?)…………….
(z powodu czego?) ………………… rzeki wystąpily z brzegów.
(pod jakim warunkiem, w razie czego? )……………………… zasięgnij porady lekarza.
Chodziłem do szkoły (mimo co?) ………………..
(wbrew czemu?) ………………… rybacy wypłynęli w morze.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License