Odpowiedź Str 27 ćw 4

Imiesłowy przym. czynne
gaszący
radujący

Imiesłowy przymiotnikowe bierne
wytwarzana
uprawiane

Funkcja w zdaniu: przydawka

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License