Odpowiedź 4

a)
zaśpiewać - zaśpiewany
ugotować - ugotowany
wprowadzić - wprowadzony
utworzyć - utworzony

Można utworzyć tylko imiesłowy bierne (nie ma przecież wyrazu: "ugotujący")

b)
śpiewać - śpiewający, śpiewany
prowadzić - prowadzący, prowadzony
gotować - gotujący, gotowany
tworzyć - tworzący, tworzony

WNIOSEK:

NIE OD WSZYSTKICH CZASOWNIKÓW MOŻNA UTWORZYĆ OBA IMIESŁOWY. Od czasowników niedokonanych możemy utworzyć oba rodzaje imiesłowów przymiotnikowych, natomiast od czasowników dokonanych utworzyć możemy tylko imiesłowy przymiotnikowe bierne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License