Odmiana rzeczowników - temat i końcówka fleksyjna

HASŁA ZE SŁOWNIKA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

LEW
1. rzecz. m.żyw., D.B.lp. lwa, C.lp. lwu, Ms.lp. lwie, M.B.lm. lwy, D.lm. lwów; ‘zwierzę’; 2. rzecz. m.nieżyw., D.B.lp. lewa, Ms.lp. lewie, M.B.lm. lewy, D.lm. lewów; ‘jednostka monetarna Bułgarii’. Lew - pisany wielką literą, ‘znak zodiaku; osoba urodzona pod tym znakiem’, np. Osoby urodzone pod znakiem Lwa mają bardzo silne charaktery.

PRZYJACIEL

rzecz. m.os., D.B.lp. przyjaciela, C.lp. przyjacielowi, Ms.W.lp. przyjacielu, M.lm. przyjaciele, D.B.lm. przyjaciół (nie: *przyjacieli, nie: *przyjacielów, nie: *przyjaciołów), C.lm. przyjaciołom (nie: *przyjacielom), N.lm. przyjaciółmi (nie: *przyjacielami, nie: *przyjaciołami), Ms.lm. przyjaciołach (nie: *przyjacielach), np. Najserdeczniejszych i najbardziej oddanych przyjaciół mam w swoich rodzicach. Wolny czas najchętniej spędzam z przyjaciółmi.
l.poj.
M przyjaciel - 0
D przyjaciel -a
C przyjaciel - owi
B przyjaciel - a
N przyjaciel - em
MSC przyjaciel - u
W przyjaciel - u

l.mn.
M przyjaciel - e
D przyjaciół - 0
C przyjacioł - om
B przyjaciół - 0
N przyjaciół - mi
MSC przyjacioł - ach
W przyjaciel - e

TEMAT FLEKSYJNY - część wyrazu powtarzająca się podczas odmiany i wspólna dla wszystkich form.

KOŃCÓWKA FLEKSYJNA - część wyrazu, która zmienia się podczas odmiany i wskazuje na przypadek

ANALIZA FLEKSYJNA - polega na wyodrębnieniu w formie odmieniającego się wyrazu tematu i końcówki fleksyjnej.

W temacie wielu rzeczowników następuje wymiana głosek, zwana OBOCZNOŚCIĄ

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License