"Nie pytaj próżno..."

PARAFRAZA - przekształcenie jakiegoś utworu w inny z zachowaniem znaczenia pierwowzoru (lub jego nieznaczną modyfikacją), np. uproszczenie, uwspółcześnienie; także przekształcenie znanego cytatu lub tytułu.

TRAWESTACJA - przerobienie jakiegoś tekstu, np. znanego powiedzenia, dostosowujące go do określonej sytuacji; przerobienie utworu literackiego, zwłaszcza poważnego, na żartobliwy, z zachowaniem zasadniczej treści.

PARODIA - odmiana parafrazy, która spełnia funkcję humorystyczną (rodzaj zabawy literackiej) bądź satyryczną (używana jako element polemiki). Istotą parodii jest komiczny obraz dzieła, stylu itp. ale posługiwać się może również ironią - skierowana przeciwko komuś lub czemuś

List Św. Pawła
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License