Narrator

Narrator -Podmiot narracji, osoba opowiadająca o wydarzeniach w dziele epickim.

Narratora możemy podzielić na:

Narrator wszystkowiedzący - opowiada wydarzenia całkowicie z zewnątrz, sprawiając wrażenie jakby wszystko o wszystkich wiedział i był w stanie w każdej chwili wniknąć w najtajniejsze obszary psychiki wszystkich bohaterów występujących w dziele. Narrator taki nie pojawia się w akcji dzieła nawet na moment. Czasami mówi się, że funkcjonuje "z pozycji Pana Boga". Tego rodzaju narrator jest charakterystyczny dla powieści klasycznej.
Narrator taki zna przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, zna myśli i uczucia bohaterów.

Narrator świadek (o ograniczonej wiedzy o świecie przedstawionym) - opowiada zdarzenia z zewnątrz, ale w takiej formie w jakiej mógłby to robić naoczny świadek. Często zdarza się, że narrator taki jest wpleciony (na drugim planie) w akcję dzieła.

Narrator 3-osobowy

Narrator 1-osobowy
do skończenia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License