Mowa Strzelca Do Switezianki Bledy

Jak mogłaś mnie tak wystawić i coś takiego mi zrobić?

Wołałaś mnie, zaciekawiło mnie, jak człowiek po wodzie chodzi.

Ty ze mnie wszystko wyciągnęłaś, a o sobie ani słówka nie powiedziałaś.

A tak w ogóle nie było spisanej umowy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License