Młodość jako czas poszukiwań tożsamości charakterystyka bohatera

„…dzieci są jak woda, która rozlewa się wszędzie, gdzie ma miejsce, a rolą dorosłych jest wykopanie koryta i sprawienie, żeby ta woda stała się rzeką płynącą w określonym kierunku, będącą życiodajną siłą dla innych".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License