Miejsce akcji

Miejsce akcji - miejsce, gdzie toczy się akcja.
Może ono być dokładnie sprecyzowane, wprost nazwane - np. Kraków (w "Krzyżakach" H. Sienkiewicza) lub mniej precyzyjne (np. akcja ballady "Lilije": "Bierzy w dół, do strumyka, gdzie stary rośnie buk/ Do chatki pustelnika… - nad strumieniem, w lesie)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License