Mazurek Dąbrowskiego

1772 - I rozbiór Polski

1791 - Konstytucja 3 Maja

1792 - Konfederacja targowicka

1793 - II rozbiór Polski

1794 - powstanie kościuszkowskie

1795 - III rozbiór Polski

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License