Lekcja 3

ZASADY TWORZENIA NOWYCH WYRAZÓW.

NAJPIERW POWTÓRKA Z POPRZEDNIEJ LEKCJI:

Przeprowadź analizę słowotwórczą poniższych wyrazów:

tankowiec
nadciśnienie
siłacz
śmiałek
narysować
Jest parę sposobów, w jaki powstają nowe wyrazy. Ppniżej macie je opisane:

SPOSÓB I

ćw. 1:

od podanych czasowników utwórz formy dokonane za pomocą różnych przedrostków:

szyć - ………………….. (6 czasowników)
jechać - ………………….(6 czasowników)
mieszać - …………………..(6 czasowników)
nosić -…………………. (6 czasowników)

ćw. 2:
za pomocą odpowiednich formantów przedrostkowych utwórz przymiotniki pochodne o podanych znaczeniach:

ciasny 'trochę ciasny' garnitur - …………. (garnitur)
pobudliwy 'zbyt, nadmiernie pobudliwy' ……………..(uczeń)
komiczny - 'bardzo komiczny' …………………… (film)
trudny - 'wyjątkowo trudny' …………………. (egzamin)
uroczy - 'bardzo uroczy' ………………. (zakątek)
modny - 'baardzo modny' ………………… (strój)

WNIOSEK (JAK POWSTAJĄ NOWE WYRAZY?)

ĆW. 3
PRZEPROWADŹ ANALIZĘ SŁOWOTWÓRCZĄ PONIŻSZYCH WYRAZÓW. WSKAŻ, JAK POWSTAŁY NOWE WYRAZY:

poetka
bagażnik
śpiewak
nadmorski
marmurowy

SPOSÓB II

ćw. 4

PRZEPROWADŹ ANALIZĘ SŁOWOTWÓRCZĄ PONIŻSZYCH WYRAZÓW. W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY UTWORZONE NOWE WYRAZY?

umocnić -
zalesić -
zadrzewić -
usidlić -
usynowić -
zwiększyć -
uprzyjemnić -
ocieplić -
odświeżyć -
przejaskrawić -

WNIOSEK II: ………………………..

SPOSÓB III

ćw. 5
ZNÓW TWOIM ZADANIEM JEST PRZEPROWADZENIE ANALIZY SŁOWOTWÓRCZEJ WYRAZÓW POCHODNYCH PODANYCH NIŻEJ:

zlew -
przeciek -
śpiew -
wykop -
bieg -
nakaz -

WNIOSEK III ……………………………………………

SPOSÓB IV

ćw. 6
JAK ZAWSZE ZACZYNACIE OD ANALIZY SŁOWOTWÓRCZEJ:

żywopłot -
jasnożółty -
woziwoda -
liczykrupa -
jasnożółty -
nosorożec -

WNIOSEK IV……………………………..

pojęcie ZŁOŻENIA (WYRAZY ZŁOŻONE)

ćw. 7

a jak powstały poniższe wyrazy?

podskórny
bezcelowy
bezpodstawny
podbródek
bezrękawnik

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License