Legendy Arturjańskie

Co kryje rycerska zbroja? (Roger Lancelyn Green: "Przygody Pana Parsifala")

Święty Graal


Kod_swietego_Graala_2.jpg
sw_400x400.jpg
20080501005926236_1_original.JPG

1. Co to jest motyw i jakie motywy wędrowne zauważasz w utworze "Przygody Pana Parsifala"?
2. Tylko człowiek prawy mógł zdobyć Św. Graala. Na jakie próby wystawiony został Parsifal?
3. Parsifal - rycerz bez skazy? Wskaż cechy charakteru bohatera przemawiające za słusznością bądź przeciw tej tezie.
4. Stwórz kodeks postępowania rycerskiego jaki mógłby obowiązywać w królestwie króla Artura.
5. Streść fragment "W poszukiwaniu Świętego Graala" powieści R. L. Greena.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License