Kryteria oceny reklamy

1. Umieszczenie:

A)hasła reklamowego (oryginalnego) 1

B)informacji o produkcie (w przypadku fraszko "Na lipę": odwołanie się do co najmniej 3 informacji z tekstu) - zaprezentowanie jakiegoś produktu, przedstawienie jego zalet,cech, właściwości, działania i przydatności1

C)informacji o producencie (osobie/firmie) 1

D)uwzględnienie adresata reklamy 1

E)zastosowanie charakterystycznego słownictwa - słownictwa perswazyjnego (CO NAJMNIEJ 3) 1

(-czasowniki modalne: musisz, warto, należy
-przymiotniki i przysłówki wartościujące: najlepszy, wyjątkowy itp.
-kwalifikatiry: zawsze, wszędzie, nigdy
-wyrazy nazywające wartości: miłość, zdrowie, obowiązek itp.)

2. Poprawność zapisu:

A) ortografia jest poprawna (dop. bł.: 0) 1
B) interpunkcja jest poprawna (dop. 1 bł.) 1
C) błędy językowe (dop. 1 bł.) 1

3. Oryginalność, wkład pracy 1

PUNKTACJA:

bdb 8-9
db 6-7
dst 4-5
dop 3
ndst 2 …

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License