Jan Twardowski: "Sprawiedliwość"

POWER POINT -plik załączony

OBRAZY SPRAWIEDLIWOŚCI:

cb51efd368fa05cce67376b9eedb7c98.gif

Mario Cartaro, Sprawiedliwość:
fo_wina_i_kara_mck__w320

JAN TWARDOWSKI: "SPRAWIEDLIWOŚĆ" - PYTANIA DO TEKSTU

1. Co podmiot liryczny mówi o sprawiedliwości? Jak ją definiuje?

2. Kim jest podmiot liryczny? Do kogo i po co kieruje swe słowa?

3. Postaraj się wykazać,że rozważania Jana Twardowskiego na temat sprawiedliwości są utworem poetyckim, a nie np. tekstem kazania

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License