Inwersja

"Twojego Dafnis brzegu stojąc podle,
Cudnej się we szkle przygląda urodzie"
(A. Naruszewicz, Do strumienia).

We fragmencie podanym wyżej została zastosowana inwersja, która jest środkiem stylistycznym wykorzystywanym dla wzmocnienia pewnych fragmentów wypowiedzi. W poezji jest wykorzystywana do efektów brzmieniowych lub do podkreślenia odmienności wyrażenia poetyckiego.
INWERSJA taki szyk wyrazów w zdaniu, który na tle powszechnego języka literackiego odczuwa się jako niezwykły z powodu zmiany normalnej kolejności zależnych od siebie składniowo wyrazów lub z powodu rozbicia jednolitych grup składniowych przez wtrącenie słów do nich nie należących.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License