Inwersja

"Twojego Dafnis brzegu stojąc podle,
Cudnej się we szkle przygląda urodzie"
(A. Naruszewicz, Do strumienia).

We fragmencie podanym wyżej została zastosowana inwersja, która jest środkiem stylistycznym wykorzystywanym dla wzmocnienia pewnych fragmentów wypowiedzi. W poezji jest wykorzystywana do efektów brzmieniowych lub do podkreślenia odmienności wyrażenia poetyckiego.
nie ma definicji

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License