Informator o egzaminie

plik u dołu strony

dziecko:

"Dzisiaj wiele dzieci to sieroty z rodzicami" - czy Twoim zdaniem słowa te są słuszne? Odpowiedz na pytanie odwołując się do tekstów literackich i życia.

"Przyroda - niemy świadek wydarzeń, czasem bohater". W jaki sposób twórcy literaccy przedstawiają przyrodę. Formułując swoje zdanie pamiętaj o podawaniu konkretnych przykładów.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License