Historia Rodu Labdakosa Plan Wydarzen I Etapy Akcji

HISTORIA RODU LABDAKOSA !

Król Teb, Lajos usłyszał w Delfach przepowiednię, że zginie z rąk własnego syna. Kiedy jego żona - Jokasta urodziła potomka, postanowił go zabić. Rozkazał słudze, żeby wyniósł dziecko w góry i tam je porzucił. On jednak nie wykonał do końca rozkazu i przekazał niemowlę pochodzącemu z Koryntu pasterzowi, który z kolei oddał je na wychowanie bezdzietnym władcom swojej krainy - Polibosowi i Meropie. Edyp urósł i nie był szczęśliwy. Rówieśnicy nazywali go podrzutkiem, chociaż nikt nie chciał wyjawić tajemnicy jego pochodzenia. Aby dowiedzieć się prawdy, Edyp udał się do wyroczni delfickiej. Usłyszał tam straszną przepowiednię, dowiedział się , że zabije własnego ojca i ożeni się ze swoją matką. Po tych informacjach Edyp był pewien, że Polibos i Meropa to jego prawdziwi rodzice, więc postanowił udać się do Teb, aby zapobiec spełnieniu się przepowiedni.

W drodze spotkał Lajosa, pokłócił się z nim i nie myśląc , że jest to jego ojciec nieświadomie go zabił. Następnie spełniła się druga część przepowiedni. W Tebach pojawił się sfinks - dziwny potwór, mający twarz i piersi kobiety, a resztę ciała lwa, ze skrzydłami jak u ptaka. Porywał on ludzi i rzucał w przepaść. Powiedział, że dopiero wtedy ustąpi z ziemi tebańskiej, jeśli ktoś rozwiąże jego zagadkę. Brzmiała ona tak: "Co to za zwierzę, obdarzone głosem, które z rana chodzi na czworakach, w południe na dwóch nogach, a wieczorem na trzech?". Król Kreon, który objął władzę po śmierci Lajosa ogłosił, że kto wyjaśni zagadkę otrzyma królestwo tebańskie i ożeni się z Jokastą, wdową po zamordowanym Lajosie.

W tym właśnie dniu do stolicy przybył Edyp. Odgadł zagadkę Sfinksa i poślubił Jokastę. Jokasta urodziła mu w tym czasie czworo dzieci: Eteoklesa, Polinejkesa, Antygonę i Ismenę. Zupełnie niespodziewanie zaraza zaczęła dziesiątkować ludzi. Dzieci przychodziły na świat martwe, zwierzęta nie rozmnażały się.

Wezwano wróżbitę - Terezjasza, ślepego starca. Zeus dał mu życie siedem razy dłuższe niż przeciętnego człowieka. Pozbawiony widoku ziemskich rzeczy, znał tajemnice przyszłości i rozumiał mowę ptaków. Kiedy Terezjasz przyszedł do pałacu Edypa, powiedział nieświadomemu swych win królowi, że jest to kara za jego ojcobójstwo. Na wieść o tym Jokasta powiesiła się, a Edyp wykłuł sobie oczy i wyruszył w świat, aby odpokutować swe winy. Prowadziła go Antygona. Szukał krainy, w której spokojnie zostałby pochowany. Zaszedł do miejscowości niedaleko Aten i tam umarł.

JAK NAPISAĆ DOBRY PLAN WYDARZEŃ ?

1. Przeczytaj utwór literacki.
2. Przypomnij sobie przebieg wydarzeń i skróć go w pamięci.
3. W podpunktach zapisz najważniejsze wydarzenia następujące po sobie.
4. Pamiętaj ! Plan wydarzeń zawsze piszemy RÓWNOWAŻNIKAMI ZDAŃ.
5. Możesz zastosować podpunkty a) , b), c) pamiętaj o przecinkach a w ostatnim podpunkcie o kropce!

POWODZENIA ! ;)

PLAN WYDARZEŃ :

1) Panowanie Lajosa w Tebach.
2) Bezdzietne lata króla i Jokasty.
3) Przepowiednia wyroczni - syn zabije ojca i poślubi własną matkę.
4) Narodzenie syna :
a) przerażenie rodziców,
b) przebicie pięty dziecka i związanie.

5) Rozkaz porzucenia niemowlęcia w górach :
a) litość sługi Forbasa,
b) oddanie chłopca Euforbasowi.
6) Polibos i Mareope rodzicami niemowlęcia : Zawiązanie akcji !
a) nadanie dziecku imienia Edyp.
7) Dorastanie chłopca.
8) Podejrzenie młodzieńca , że nie jest synem Polibosa i Merope.
9) Przepowiednia wyroczni – nie może wrócić do kraju , bo zabije ojca i ożeni się z matką .
10) Wędrowanie Edypa :
a) kłótnia i walka z podróżnym w wąwozie,
b) śmierć nieznajomego – spełnienie pierwszej części przepowiedni,
c) ucieczka sługi (Forbasa).
11) Przejęcie władzy w Tebach przez Kreona.
12) Gniew bogów – zesłanie Sfinksa,
13) Zagadka potwora ;
a) wyznaczenie nagrody za rozwiązanie zadania – otrzymanie ręki Jokasty i władzy.
14) Przybycie Edypa :
a) wyprawa do Sfinksa,
b) rozwikłanie zagadki.
15) Poślubienie Jokasty i panowanie w Tebach.
16) Narodzenie dzieci – Eteokles , Polinejkes , Antygona , Ismena.
17) Zesłanie zarazy na Teby : Punkt kulminacyjny !
a) próby ratowania kraju przez króla.
18) Rada Tejrezjasza:
a) posłanie Kreona do Delf,
b) poznanie prawdy – gniew bogów z powodu nie pomszczenia śmierci Lajosa.
19) Przepowiedzenie wróżby – Edyp mordercą swego ojca Lajosa.
20) Niedowierzanie króla.
21) Tłumaczenie Jokasty.
22) Zjawienie się Euforbosa:
a) informacja o śmierci Polibosa,
b) wyznaczenie Edypa na króla Koryntu,
c) wyjawienie prawdy przez sługę.
23) Śmierć Jokasty – powieszenie się.
24) Historia Forbosa.
25) Załamanie się Edypa – przekłucie oczu rękami.
26) Zamieszkanie w Kolonos. Rozwiązanie akcji !

Anka Mucha & Sabina Baran :)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License