Gramatyka

Strona ta służyć ma powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości z gramatyki języka polskiego (cały czas zakres nauki w gimnazjum). Znajdziecie tutaj nie tylko wiadomości z fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, ale też przydatne ćwiczenia - razem z rozwiązaniami.
Liczę na Wasze współautorowanie!!!
A. Czyżycka

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License