Gimnazjum - pochodzenie wyrazu

GIMNAZJUM - łac. gymnasium z gr. gymnasion, w miastach staroż. Grecji publiczny ośrodek ćwiczeń gimnastycznych (wykonywanych zwykle nago, stąd nazwa od gr. gymnos 'nagi') zazw. za murami miasta, w gaju, nad strumieniem, z dziedzińcem, bieżnią, boiskiem, salami, kąpielami dla chłopców, efebów (18-19 - latków odbywających służbę wojskową) i mężczyzn, zazw. z palestrą (zobacz palestra), niekiedy ze stadionem, z parkiem ozdobionym posągami i ołtarzami, gdzie uprawiano dysputy i gdzie nawet powstawały szkoły filozoficzne.
W okresie hellenistycznym w Rzymie od czasów Nerona i od Renesansu (XVIw.) szkoła średnia różnych typów zwł. klasyczna i humanistyczna, później także szkoły ogólnokształcące, matematyczno - przyrodnicze i zawodowe.1

historia gimnazjonów - wikipedia

słownik języka polskiego

Słownik poprawnej polszczyzny

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License