Gatunki dramatyczne

KOMEDIA - gatunek dramatyczny wywodzący się ze starożytności, zawiera elementy komizmu, żywą akcję, szczęśliwe zakończenie.

TRAGEDIA - gatunek dramatyczny w którym najważniejszy jest konflikt tragiczny między czynami bohatera a przeciwnościami losu (bohater ma 2 drogi wyjścia: cokolwiek zrobi, poniesie klęskę); zakończenie tragiczne

DRAMAT - łączy w sobie elementy komedii i tragedii (poważniejszy od komedii, nie musi mieć tragicznego zakończenia)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License