Epitet

Spójrz na poniższy tekst:

A sędzia patrzył na drżącą dziecinę,
Na ręce nagie, wychudłe i sine,
Na pierś zapadłą i nędzne łachmany.

(M. Konopnicka: Przed sądem)

Pogrubione wyrazy to epitety. Wszystkie, zauważ, odpowiadają na pytania przymiotnika:jaki?, jaka?, jakie?. Żeby jednak były epitetami, muszą określać rzeczownik (rzeczownikami przecież są: dziecina, ręce, pierś, łachmany - odpowiadają bowiem na pytania kto? lub co?). Zwróć również uwagę, że jeden rzeczownik (ręce) może być określany przez kilka epitetów.

Wniosek: Żeby w tekście znaleźć epitety, musisz poszukać wyrazów odpowiadających na pytania przymiotników, które określają jakiś rzeczownik.

Słownik terminów literackich o epitecie:

wyraz, który w tekście literackim jest określeniem rzeczownika. Może nim być przymiotnik (np. panieński rumieniec), imiesłów przymiotnikowy (np. pobielane sciany) a także rzeczownik (np. statek widmo).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License