Epika

Epika jest jednym z trzech rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend i mitów o przeszłości.
Teksty epickie pisane są zazwyczaj prozą (tekstem ciągłym) - wyjątek stanowi epopeja i posiadają świat przedstawiony:

Świat przedstawiony :
czas akcji
miejsce akcji
bohaterowie
narrator
akcja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License