Epifora

EPIFORA (gr. epiphora - dodanie, powtórzenie)

powtórzenie wyrazu lub grupy wyrazów na końcu wersu lub na końcu części wypowiedzi (przeciwieństwo anafory). Epifora występuje zazwyczaj łącznie z paralelizmem budowy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License