Czasownik

Formy osobowe i nieosobowe czasownika

Plik do pobrania -u dołu strony

Literatura
: K. Orłowa, H. Synowiec: Język Ojczysty 2 : full source reference
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License