Czarny czwartek - grudzien 1970

grudzień 1970 Wikipedia

pap dokument
grudzień 1970

pamiętajmy… (dokument)

Ballada o Janku Wiśniewskim - Kazik

Sąd nt. wydarzeń z grudnia 1970 tutaj

cały film Czarny czwartek film

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License