Cytaty

JAK POŁĄCZYĆ CYTAT Z TEKSTEM?

Jak stosować cytaty?
cytując zawsze podawaj kto jest autorem tych słów i w jakim tekście one się pojawiły (dobrym zwyczajem jest również na końcu pracy sporządzić bibliograficzny spis pozycji, do których się odwoływałeś)
zawsze wyróżniaj cytat ujmując go w cudzysłów, który go rozpoczyna i kończy
cytując wiersze wyróżniaj je graficznie z własnego tekstu i zawsze zachowuj układ wersyfikacyjny i (o ile to możliwe) układ graficzny fragmentu
cytuj tylko najistotniejsze dla twojego wywodu fragmenty (jeśli myśl jest rozbita dygresją wówczas korzystaj ze znaku (…) wskazującego na pominięcie fragmentu wypowiedzi w obrębie jednego cytatu
integruj cytat z całym tekstem
zatroszcz się o to, by cytaty były wprowadzone do tekstu jakimś zdaniem, frazą, słowem
zadbaj, by każdy przywoływany fragment tekstu był opatrzony twoim komentarzem, interpretacją, analizą, tak, by nie było zbędnych wątpliwości co do tego, jaką rolę on pełni w twojej pracy.
pamiętaj by cytat miał sens, by nie był wyrwany z kontekstu, zdania, z którego pochodzi (aby tego uniknąć cytuj fragmenty stanowiące całości znaczeniowe lub przynajmniej peryfrazuj kontekst wprowadzając cytat
jeśli nie pamiętasz cytatu dokładnie, lepiej go sparafrazuj; w razie pomyłki nie wyjdziesz przynajmniej na głupca

PRZYDATNE SFORMUŁOWANIA:

moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa: "…….";
powołam się na słowa: "…….";
świadczą o tym słowa: "…….";
oto co na te,at mówi: "…….";
aby poprzeć moje zdanie, przytoczę/zacytuję słowa: "…….";
rację ma: "……." mówiąc: "…….";
najlepiej ilustrują to słowa: "…….";
X mówi:…;
potwierdzają to słowa…;
Odnajdujemy to w słowach…;
Odwołam się do słów…;
podobne stanowisko zajmuje X w słowach….;
zgadzam/nie zgadzam się ze stanowiskiem X, który uważa, że…;
Słowa Y …..;
powołam się na…;

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License