CV

Co to jest CV???

Skrót CV pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae - przebieg życia (łac. curriculum bieg, tor gonitwy, rydwan) - spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych, forma życiorysu zawodowego, sporządzonego według określonych zasad (forma bezosobowa, układ sformalizowany).
Zadaniem Twojego CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Przykład

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Kod pocztowy, Miasto
Telefon kontaktowy
adres e-mail
Twoje miasto i aktualna data
Twoje zdjęcie

DANE OSOBOWE:

stan: wolny / mężatka / żonaty
data urodzenia:
miejsce:

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE:

miejsca pracy daty zatrudnienia
……………….
………………. ……………….
……………….

(w porządku odwrotnie chronologicznym)

WYKSZTAŁCENIE:

Pełna nazwa szkoły daty rozpoczęcia i zakończenia
……………….
………………. ……………….
……………….

(w porządku odwrotnie chronologicznym)

KURSY, SZKOLENIA,
OSIĄGNIĘCIA:

ukończone kursy: nazwa (w tym kurs prawa jazdy)
odbyte szkolenia
inne osiągnięcia

ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKÓW:

rodzaj i stopień znajomości i certyfikaty
DODATKOWE
UMIEJĘTNOŚCI:

np. obsługa komputera (obsługiwane programy)
ZAINTERESOWANIA:

CV pobrane ze strony: http://www.metis.pl/content/view/42/32/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License