Charakterystyka Cześnika i Rejenta błędy

Jednak Rejent jest jego przeciwieństwem. Ma nastawienie spokojne.

Cześnik był gwałtowny, uderzał w stół rozmawiając, Rejent był odmienny, cichy spokojny.

Rejent natomiast był zdrowy i młody w przeciwieństwie do cześnika, ale obaj są ubrani po szlachecku.

rejent jest biedniejsze od cześnika. Jest właścicielem połowy zamku. Jest trochę młodszy od Cześnika. jest szlachcicem, ubrany w …. Jest zdrowy.

Cechami wspólnymi Cześnika i Rejenta są:
-nieudostępliwość
-upartość
-nie chcą się ze sobą pogodzić

Jest również uczciwy i hojny (daje pieniądze murarzom, którzy być może doznali jakiegoś uszczerbku), grozi rejentowi oraz uparty i zacięty w swojej złości i kłótliwości ("Ja z nim w zgodzie? …), porywczy (diabeł pali w tym Cześniku), honorowy (nie chce przyjąć komisarza Rejenta), honorowy (wyzywa Rejenta na pojedynek), zapominalski (zapomniał o wojnie).

Cześnik jest uczciwy (płaci murarzom za ich poturbowanie). Rejent jest nieuczciwy (nie chce zapłacić murarzom). Cześnik najpierw robi, a później myśli. Rejent robi przeciwnie. Raptusiewicz jest prawdomówny, a Milczek kłamie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License