Bohaterowie

Bohaterowie - postacie w danym utworze.
Bohaterów możemy podzielić na pierwszoplanowych (inaczej głównych) i drugoplanowych. (pobocznych)
Bohater główny - to postać literacka najsilniej zaangażowana w akcję, jej losy są ośrodkiem fabuły. Bez tej postaci fabuła nie mogłaby istnieć.

Inne rodzaje bohaterów:
- b. pozytywny - walczy o słuszne cele, jest wzorem postępowania
- b. tytułowy - wymieniony w tytule dzieła (np. w "Panu Tadeuszu" - Tadeusz Soplica)
- b. zbiorowy - grupa postaci głównych, które są traktowane w utworze równorzędnie i reprezentują zwykle określone środowisko społeczne

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License