Artykuł

ARTYKUŁ– forma wypowiedzi publicystycznej, każdy tekst umieszczony w gazecie.

CEL ARTYKUŁU: dostarczenie informacji na temat jakichś wydarzeń, interesujących czytelnika; autor artykułu może też przedstawić swoją opinię na jakiś temat oraz wpłynąć na opinię czytelników (krytykując bądź chwaląc jakieś zachowanie czy zjawisko)

RODZAJE ARTYKUŁÓW:
-Notatka prasowa (zazwyczaj krótki tekst wyłącznie o funkcji informacyjnej, podpisany słowem redakcja lub inicjałami autora)
-Sprawozdanie (relacja z jakiegoś wydarzenia)
-Recenzja (tekst poświęcony jakiemuś wydarzeniu lub dziełu)
-Wywiad (dokładny zapis rozmowy z daną osobą)
-Reportaż
-Felieton

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License