Apostrofa

APOSTROFA bezpośredni zwrot do adresata, wykorzystuje sie go w celu wywołania okreslonego wrażenia u odbiorców, wprowadzenia nastroju. Rodzajem apostrofy jest inwokacja.
Przykłady:
"Litwo, ojczyzno moja" Adam Mickiewicz- inwokacja
"Czego chcesz od nas, Panie, za twe hojne dary?" Jan Kochanowski
"Szlachetne zdrowie, nikt sie nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…" Jan Kochanowski
"Smutno mi, Boże" Juliusz Słowacki
"Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!" Jan Kochanowski

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License