Antyteza

Przykład antytezy:

„Leżysz zabity i jam też zabity,

Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,

Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,

Ty jawne świece, ja mam płomień skryty”.

A. Morsztyn „Do trupa

Definicja podana ze słownika pojęć i terminów literackich.

Antyteza - (przeciwstawienie) - zabieg stylistyczny polegający na zestawieniu dwóch przeciwstawnych znaczeniowo części wypowiedzi.

Antytezy nie należy mylić z kontrastem, chociaż opiera się na nim. Kontrast bowiem jest zasadą kompozycyjną budowy np. wiersza, antytezy z kolei szukać należy w zdaniach czy też związkach wyrazowych.

Posługiwanie się antytezami było szczególnie charakterystyczne dla poezji barokowej, charakteryzującej się dążeniem do oryginalności sformułowań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License