Antyteza

Przykład antytezy:

„Leżysz zabity i jam też zabity,

Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,

Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,

Ty jawne świece, ja mam płomień skryty”.

A. Morsztyn „Do trupa

Definicja podana ze słownika pojęć i terminów literackich.

Antyteza - (przeciwstawienie) - zabieg stylistyczny polegający na zestawieniu dwóch przeciwstawnych znaczeniowo części wypowiedzi.

Antytezy nie należy mylić z kontrastem, chociaż opiera się na nim. Kontrast bowiem jest zasadą kompozycyjną budowy np. wiersza, antytezy z kolei szukać należy w zdaniach czy też związkach wyrazowych.

Posługiwanie się antytezami było szczególnie charakterystyczne dla poezji barokowej, charakteryzującej się dążeniem do oryginalności sformułowań.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License